Odkod ime PERGAMON?

Ime PERGAMON smo izbrali zato, ker je to znano maloazijsko mesto tesno povezano z nastankom papirja. V Pergamonu je bila v antičnih časih druga največja knjižnica tistega obdobja, hkrati pa so prav v tem mestu pričeli izdelovati pergament.

Iznajdba pergamenta je hkrati pomenila začetek novega obdobja v izdelavi knjig. Predhodniki današnjih knjig so t. im. kodeksi (dvostranski zapis), ki jih je bilo mogoče izdelati šele po iznajdbi pergamenta.

Oglejte si tudi naše poučne strani, na katerih boste izvedeli veliko zanimivega o nastanku papirja, prvih knjigah, formatih papirja, ... in še in še.

Izvor imena Pergamon

mesto Pergamon

Izvor imena Pergamon

knjižnica v Pergamonu

Izvor imena Pergamon

iznajba pergamenta

Pergament je imel pred papirusom več prednosti - ena glavnih, poleg večje obstojnosti - je bila možnost večkratnega in obojestranskega zapisovanja.

Če menite, da bi informacije, objavljene na teh straneh, lahko zanimale koga od vaših znancev ali prijateljev, jih o tem lahko hitro obvestite s klikom na spodnji gumb.

Lahko vpišete več naslovnikov hkrati (vpišite njihove
e-mail naslove), le ločiti jih morate s podpičjem.

 

 

 

NAZAJ

Več o tem